Tietosuoja

TIETOSUOJA

Rekisterinpitäjä

Satu-Aamu Kangas tmi / Soma Uplifting
Rauhankatu 8, 00170 Helsinki

Y-tunnus: 1552244-2

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Satu-Aamu Kangas

Puhelin: 050 411 7959
Sähköposti: somauplifting@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tarvitaan Soma Uplifting –koulutustilaisuuksien järjestämistä varten. Tietoja voidaan käyttää sähköisen kirjeen lähettämiseen koulutukseen osallistuneille pari kertaa vuodessa. Yhteystietoja voidaan tarvita myös koulutuspalautteen kartoittamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kurssilaisten hoitoalan ammattinimikkeen, yhteystiedot ja laskutusosoitteen tiedot.

Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. 

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta millekään ulkopuoliselle taholle.

Tarkastus-, korjaus-, kielto- ja poisto-oikeus

Pyyntö on toimitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna Satu-Aamu Kankaalle, joka on rekisteriasioita hoitava henkilö.